UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Welkom op GGZmanagement.nl

Deze website wordt in zeer nauw overleg met een aantal van de geestelijke gezondheidszorgdirecteuren, ggzmanagers, ggz inkopers en ggzbestuursleden van de nederlandse geestelijke gezondheids zorg.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de geestelijke gezondheidszorg managers, en maakt het makkelijk om voor de geestelijke gezondheidszorg manager, ggz gezondheidszorg inkopers of ggz directeuren van geestelijke zorg instellingen op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het geestelijke zorg management te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites, ggz nieuws en medischnieuws uit de geestelijke gezondheidssector te vinden, welke zijn opgegeven door het ggz management, geestelijke gezondheidszorgdirecteuren of de ggz inkopers uit de geestelijke gezondheidszorg sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de geestelijke zorg sector.

Verder vinden de geestelijke gezondheidszorg of ggz directeuren, de geestelijke gezondheidszorgdirectie en het geestelijke gezondheidszorg management het belangrijk om snel de meest vertrouwde GZZ toeleveranciers uit de zorg en ggz sector te vinden. Zeker als het gaat om voor het geestelijke gezondheidszorgmanagement, de ggz zorginstellings bestuursleden of de ggz zorginkopers deze vinden hier een overzicht van de voor hun zo vertouwde medische en GZZ toeleveranciers.

Verder vinden de zorgmanagers, zorg directeuren de meest vertrouwde medische en GZZ toeleveranciers, maar vooral veel nieuws, heel veel gezondheidszorg en medischnieuws uit de zorgsector sector.meer nieuws

PublicatiesNieuws

 • Ook woonzorgcentra Proteion onder verscherpt toezicht

  De gezondheidsinspectie heeft woonzorgcentra in de provincies Utrecht en Limburg onder verscherpt toezicht gesteld. Ze heeft onder meer zorgen over de veiligheid van de zorg voor de ongeveer 130 senioren die in de Amandelhof in Zeist wonen, van wie een aantal kampt met dementie.

 • ACM publiceert Leidraad samenwerking in het kader van JZOJP

  De Autoriteit Consument en Markt heeft afgelopen vrijdag het concept van hun Leidraad samenwerking in het kader van Juiste zorg op de Juiste Plek (JZOJP) gepubliceerd. Zolang wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zal geen boetes op te leggen bij afspraken over verplaatsing van zorg in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als de afspraken voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • Zorgcomplex Vondelstede schiet tekort

  Amsta-zorgcomplex Vondelstede schiet tekort in hun zorg voor ouderen. Dat blijkt volgens het Parool uit een nog niet gepubliceerd rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 • CDA-kamerlid: Zeeuwen moeten sneller een huisarts kunnen vinden

  Zorgverzekeraars moeten zorgen dat er voldoende huisartsen zijn in Zeeland en dat mensen sneller een huisarts in de buurt kunnen vinden. Dat stelt kamerlid Joba van den Berg (CDA). Aanleiding hiervoor was het verhaal van een Zeeuwse inwoonster die maar geen huisarts kon vinden.

 • Campagne tegen zomereenzaamheid

  De zomer is voor veel ouderen een periode waarin gevoelens van eenzaamheid een grotere rol spelen. Om die reden start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een zomercampagne tegen eenzaamheid. Doel van de campagne is tweeledig: vakantiegangers aansporen wat van zich te laten horen aan de thuisblijvers en ouderen stimuleren hun eenzaamheid te doorbreken, bijvoorbeeld door elkaar op te zoeken of samen wat te gaan doen. Zomereenzaamheid Uit onderzoek van seniorenorganisatie...